CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

I. GIỚI THIỆU

 

 

Rounded Rectangle: ProQuest ABI/Inform Complete     

      

 

ABI/Inform là cơ sở dữ liệu hàng đầu về Kinh doanh, Quản trị kinh doanh của Nhà xuất bản ProQuest, tập hợp hơn 4,012 tạp chí về quản trị kinh doanh trên toàn thế giới, trong đó có hơn 2,950 tạp chí toàn văn và hơn 18,000 Luận án, Luận văn về lĩnh vực này.

                            URL:   http://search.proquest.com   :    

                        Thời gian truy cập: 15/09/2010 – 15/09/2011 (Tuy nhiên hiện vẫn còn đăng nhập được)

 

Rounded Rectangle: Emerald Management Extra 175  

 

 

 

Emerald Management Extra EMX 175 là bộ sưu tập trên 85,000 bài báo từ 175 tạp chí toàn văn của Emerald. Ngoài ra, EMX 175 c̣n có hơn 230,000 bài b́nh luận từ hơn 300 tạp chí kinh doanh và quản trị hay nhất trên thế giới.

         URL: www.emeraldinsight.com

         Thời gian truy cập: 15/09/2010 – 15/09/2011

 

Rounded Rectangle: ScienceDirect Online (SDOL)

 

 

 

 

 


Elsevier cung cấp 2 bộ tạp chí ScienceDirect về chủ đề Business, Management & Accounting (80 tạp chí) và Economics, Econometrics & Finance  (84 tạp chí)

                                                                        URL: www.sciencedirect.com

                                                                        Thời gian truy cập: 01/01/2011 - 31/12/2011 (Tuy nhiên hiện vẫn còn đăng nhập được)

 

 

 

Rounded Rectangle: eBrary Business & Economics    

 

 

 

 


Gồm hơn 7,700 đầu sách thuộc chủ đề Business, Marketing & Economics xuất bản từ năm 2000 đến nay, về tài chính, kế toán, tài chính công, thương mại điện tử, marketing, quảng cáo, quản lư rủi ro, quản trị chất lượng, chính sách tiền tệ, ngân hàng, dịch vụ khách hàng, quan hệ công chúng, kỹ năng thuyết tŕnh, đạo đức kinh doanh, chính sách thương mại…

URL: http://site.ebrary.com/lib/uehcm

Thời gian truy cập: 15/09/2010 - 15/09/2011

 


                                        4 GÓI SÁCH ĐIỆN TỬ IG PUBLISHING

                           Nhà xuất bản                   :         IG Publishing

                           Thời hạn truy cập  :         Vĩnh viễn

URL: www.igpublish.com/ama-ebooks                                                          

 

 

Truy cập tới 388 đầu sách của AMACOM xuất bản, tập trung về kinh doanh, quản trị, lănh đạo, nhân lực, đào tạo, truyền thông, phát triển nghề nghiệp, tiếp thị, dịch vụ khách hàng, tài chính, quản trị dự án…

 

                                                                                                     URL: www.igpublish.com/JRoss-ebooks

 

 

JRoss mang đến 70 sách điện tử về Tài chính, Đầu tư, Chiến lược phát triển, Sáng tạo và phát triển sản phẩm, Kế hoạch & Chiến lược Sản xuất, Quản trị dự án, Quản lư rủi ro, Vận chuyển và quản trị chuỗi cung ứng, Quản lư & Thu mua…

         

 

URL: www.igpublish.com/globalpro-ebooks

 

Gồm 100 cuốn sách điện tử của GPP dành cho mọi đối tượng quan tâm tới tài chính, quản trị, tiếp thị, dịch vụ ngân hàng,… và đặc  biệt là rủi ro trong kinh doanh

 

 

URL: www.igpublish.com/thorogood-eBooks

Truy cập tới 128 sách điện tử Thorogood chuyên về kinh doanh, thương mại, bảo hiểm, tài chính, đào tạo và tuyển dụng nhân sự…

 

 

 

II.          BẢNG ĐĂNG NHẬP CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ

 

Số

TT

Tên CSDL

Loại tài liệu

Địa chỉ

truy cập

Trong khuôn viên trường

Ngoài khuôn viên Trường

Thời hạn truy cập

Sách

Tạp

Chí

Khác

1

ProQuest ABI Inform Complete

X

X

X

 

http://search.proquest.com

 

 

Tự

động

đăng

nhập

Tại

các

cơ sở

A,

B,

C,

D,

E,

H.

 

Tài khoản: UEHCMC2010

Mật khẩu: thuvien0810

Hết 15/09/2011

  (tuy nhiên hiện vẫn c̣n đăng nhập  được)

2

JRoss ebooks

X

 

 

www.igpublish.com/JRoss-ebooks

Tài khoản: uehcm

Mật khẩu: uehcm939

Truy cập vĩnh viễn

3

American Management Association (AMACOM)

X

 

 

www.igpublish.com/ama-ebooks

4

Global Professional Publishing (GPP)

X

 

 

www.igpublish.com/globalpro-ebooks

5

Thorogood Publishing

X

 

 

www.igpublish.com/Thorogood-ebooks

6

Emerald Management

Extra 175

 

X

 

www.emeraldinsight.com

Tài khoản: Hochi540

Mật khẩu: Minh045

Hết 15/09/2011

7

ScienceDirect Online Subject Collections:

 

X

 

www.sciencedirect.com

Đăng kư tài khoản

 truy cập cá nhân

Hết 31/12/2011

 (tuy nhiên hiện vẫn c̣n đăng nhập  được)

8

OECD

X

X

X

  http://www.oecd-ilibrary.org/

Hết

31/12/2012

9

eBrary

X

 

 

http://site.ebrary.com/lib/uehcm

Đã hết thời hạn sử dụng

Hết 15/09/2011

10

Gale Cengage Learning

X

 

 

 http://infotrac.galegroup.com/itweb/vnueh

Mật khẩu : 

knowledge

Hết 31/12/2013

11

Văn bản Quy phạm Pháp luật

Việt Nam

 

 

X

 

http://legal.khaitri.vn

 

 

 

Tài khoản : thuvienkinhte

Mật khẩu : 1

Hết 31/10/2012

III. CÁC TRANG WEB HỮU ÍCH CHO VIỆC THAM KHẢO, TẢI TÀI LIỆU MIỄN PHÍ

1

Levy Economics Institute

 

X

 

http://www.levyinstitute.org/

Không cần Tài khoản

và mật khẩu

Không giới hạn

2

Thời báo Kinh tế Sài g̣n

 

X

 

    http://www.thesaigontimes.vn/

Không cần Tài khoản

và mật khẩu

3

Công ty TNHH Việt Hùng Vũ

X

 

 

http://www.emiclib.com/

Không cần Tài khoản

và mật khẩu

 

 

IV.  HƯNG DN S DNG CƠ  S D LIU ĐIN T :   

Ø              CSDL Tạp chí ScienceDirect

Ø              CSDL Tạp chí Emerald Management Extra 175

Ø              CSDL Sách điện tử eBrary

Ø              CSDL Tổng hợp ProQuest ABI/Inform

Ø              Gói Sách điện tử JRoss, Thorogood, AMACOM, GPP

Ø              CSDL Tổng hợp OECD

 

V.  ĐĂNG KƯ TÀI KHON TRUY CP CÁ NHÂN :

*         Mẫu của Giảng viên, CBCC trường  :

Họ tên :

Đơn vị công tác (Khoa/Pḥng/Ban…) :

Đối tượng sử dụng (là giảng viên hoặc CBCC) :

Email :

 

               và gửi Email đến thuy.pham@igroupnet.com

 

*         Mẫu của Nghiên Cứu Sinh, Học viên Cao học và Sinh viên trường :

Họ tên :

Ngày tháng năm sinh :

Mă sinh viên, học viên…:

Lớp :                           Khóa :

Đối tượng sử dụng (là Nghiên cứu sinh, Học viên Cao học, Sinh viên) :

Email :

 

                và gửi Email đến tvdhkt.tldt@gmail.com