Tìm tài liệu:
Liên kết website :
Đang online: 30
- Trong ngày: 653
- Trong tuần: 653
- Trong tháng: 34.014
- Tổng truy cập: 3.063.256
[ Đăng ngày: 10/09/2012 ]

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

BẢNG ĐĂNG NHẬP
STT Tên dịch vụ Trong khuôn
viên trường
Ngoài khuôn viên trường Thời hạn truy cập
1 Sách điện tử eBrary:
• Business, Marketing & Economics
Tự
do
đăng
nhập
tại
các

sở
A
B
C
D
E
H
Username: thuvienkinhte
Password: ebrary1220
Hết 13/06/2013
2 Tạp chí điện tử Emerald Management Xtra 175 Username: Hochi540
Password: Minh045
Hết 13/06/2014
3 Sách điện tử Brookings Institution Press Username: uehcm
Password: uehcm939
Vĩnh viễn
4 Sách điện tử Business Expert Press
5 Sách điện tử World Trade Executive
6 Sách điện tử JRoss
7 Sách điện tử American Management Association (AMACOM)
8 Sách điện tử Global Professional
Publishing (GPP)
9 Sách điện tử Thorogood Publishing
10 ProQuest Username: ueh
Password:dhkt
Hết 22/04/2014
11 Gale Cengage Learning Password: knowledge Hết 31/12/2013
12 Văn bản Quy phạm Pháp luật Việt Nam Username: thuvienkinhte
Password: 1
Hết 31/10/2013
III. CÁC TRANG WEB HỮU ÍCH CHO VIỆC THAM KHẢO, TẢI TÀI LIỆU MIỄN PHÍ
13 Levy Economics Institute Không cần Tài khoản và mật khẩu Không giới hạn
14 Thời báo Kinh tế Sài gòn
15 The World Bank (Open Knowledge Repository)
16 Asian Development Bank
IV. CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG THỬ
17 Tạp chí điện tử Taylor & Francis Tự do đăng nhập tại các cơ sở
A, B, C, D, E, H
Hết ngày 07/12/2013
18 Sách điện tử Taylor & Francis Hết ngày 30/11/2013

        Trong quá trình sử dụng, nếu có điều chi thắc mắc, xin liên hệ với:
          - Mrs. Nguyễn Thiên Hương, Email: tvdhkt.tldt@gmail.com

CÁC TIN KHÁC