Tìm tài liệu:
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website :
Số người truy cập: 1213248
Đang online: 29
Các CSDL điện tử
[Đăng ngày: 26/10/2013]
Thư viện Đại Học Kinh Tế TP.HCM thông qua Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại & 
Thông tin Kỹ thuật - TED Engineering Documents JSC giới thiệu đến quý bạn đọc dùng thử Cơ sở 
dữ liệu điện tử của NXB Taylor & Francis.
[Đăng ngày: 16/04/2013]
Thư viện xin thông báo đến quý Thầy, Cô, Anh/Chị Nghiên cứu sinh, Học viên Cao học, Sinh viên các khóa của trường v/v sử dụng Cơ sở dữ liệu điện tử 2013.
[Đăng ngày: 21/01/2013]
Thư viện ĐH Kinh Tế TP.HCM xin thông báo cùng quý giảng viên, CBVC, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên về việc dùng thử CSDL điện tử của Nhà xuất bản Cengage Learning
[Đăng ngày: 10/09/2012]
Thư viện xin thông báo cùng quý bạn đọc hiện là Giảng viên, CBCC, Nghiên cứu sinh, Học viên Cao học, Sinh viên các khóa của trường Đại học Kinh tế TP.HCM v/v Ban Quản lý Dự án của Nhà trường thông qua Quỹ Dự án TRIG đã tiến hành đặt mua các Cơ sở dữ liệu điện tử năm 2012 như sau
[Đăng ngày: 01/08/2012]
Thư viện xin thông báo cùng quý bạn đọc hiện là Giảng viên, CBCC, Nghiên cứu sinh, Học viên Cao học, Sinh viên các khóa  của trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM v/v Ban Quản lý Dự án của Nhà trường thông qua Quỹ Dự án TRIG đã tiến hành đặt mua tiếp các Cơ sở Dữ liệu điện tử  năm 2012 như sau
[Đăng ngày: 03/10/2011]

Thư viện ĐH Kinh Tế TP.HCM thông qua Văn phòng iGroup Việt Nam  xin thông báo cùng quý giảng viên, CBCC, học viên, sinh viên về việc dùng thử CSDL điện tử SPRINGER (gồm Springer eBooks và Springer eJournals)

[Đăng ngày: 07/04/2011]
Thư viện ĐH Kinh Tế TP.HCM thông qua Văn phòng iGroup Việt Nam – Đơn vị đại diện duy nhất cho nhà xuất bản OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) xin thông báo cùng quý giảng viên, CBCC, học viên, sinh viên về việc truy cập CSDL điện tử OECD
12