Tìm tài liệu:
Liên kết website :
Đang online: 31
- Trong ngày: 654
- Trong tuần: 654
- Trong tháng: 34.015
- Tổng truy cập: 3.063.257
Các CSDL điện tử
[Đăng ngày: 04/05/2015]
                                    Thông báo các cơ sở dữ liệu điện tử 2016

Đề hỗ trợ tốt hơn cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu của bạn đọc (Giảng viên, Nghiên cứu sinh, Học viên Cao học của trường), Thư viện Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM thông tin đến bạn đọc các Cơ sở dữ liệu điện tử trường mua năm 2016 và giới thiệu một số trang web hữu ích cho việc tham khảo tài liệu miễn phí, không cần tài khoản và mật khẩu 
[Đăng ngày: 26/10/2013]
Thư viện Đại Học Kinh Tế TP.HCM thông qua Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại & 
Thông tin Kỹ thuật - TED Engineering Documents JSC giới thiệu đến quý bạn đọc dùng thử Cơ sở 
dữ liệu điện tử của NXB Taylor & Francis.
[Đăng ngày: 16/04/2013]
Thư viện xin thông báo đến quý Thầy, Cô, Anh/Chị Nghiên cứu sinh, Học viên Cao học, Sinh viên các khóa của trường v/v sử dụng Cơ sở dữ liệu điện tử 2013.
[Đăng ngày: 21/01/2013]
Thư viện ĐH Kinh Tế TP.HCM xin thông báo cùng quý giảng viên, CBVC, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên về việc dùng thử CSDL điện tử của Nhà xuất bản Cengage Learning
[Đăng ngày: 10/09/2012]
Thư viện xin thông báo cùng quý bạn đọc hiện là Giảng viên, CBCC, Nghiên cứu sinh, Học viên Cao học, Sinh viên các khóa của trường Đại học Kinh tế TP.HCM v/v Ban Quản lý Dự án của Nhà trường thông qua Quỹ Dự án TRIG đã tiến hành đặt mua các Cơ sở dữ liệu điện tử năm 2012 như sau
[Đăng ngày: 01/08/2012]
Thư viện xin thông báo cùng quý bạn đọc hiện là Giảng viên, CBCC, Nghiên cứu sinh, Học viên Cao học, Sinh viên các khóa  của trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM v/v Ban Quản lý Dự án của Nhà trường thông qua Quỹ Dự án TRIG đã tiến hành đặt mua tiếp các Cơ sở Dữ liệu điện tử  năm 2012 như sau
[Đăng ngày: 03/10/2011]

Thư viện ĐH Kinh Tế TP.HCM thông qua Văn phòng iGroup Việt Nam  xin thông báo cùng quý giảng viên, CBCC, học viên, sinh viên về việc dùng thử CSDL điện tử SPRINGER (gồm Springer eBooks và Springer eJournals)

12